Bình luận

Khi có bình luận mới, hệ thống sẽ gửi email cho bạn để thống báo.

Bạn có thể thiết lập để kiểm duyệt nội dung bình luận trước khi public để tất cả mọi người cùng đọc.

Trang chủ:
Họ tên: *
Nội dung bình luận: *
* Bạn phải nhập vào trường này
  • #2
    5degaulle Sat, 13 06 2015 10:26
    balan*1.1/2Georgia(chon Georgia)
  • #1
    5DEGAULLE Sat, 13 06 2015 04:00
    Thái Lan(U23)(T)* 1.1/2 Indonesia(U23 (chọn Thai)